Netwerk Meertaligheid & Leren Antwerpen

Deel. Ontdek. Werk samen.

Ronde Zonnebril

Onze visie

Het Netwerk Meertaligheid en Leren Antwerpen zet zich in voor iedereen in de Antwerpse context die met meertalige lerenden werkt. Zo willen we ervoor zorgen dat het potentieel van meertalige leerlingen in de koekenstad ten volle benut wordt. Onze adviezen, werking en principes zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek én afgetoetst aan de dagelijkse praktijk.

Blogberichten

Een overzicht van al onze recente forum-/blogberichten

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen